sannsynligvis islands mest usympatiske nordmann

Öyvind Glömmi
Mannen er totalt opphengt i å angripe gode nordmenn og særlig kristne personer, les og gremmes. Du er advart.

Öyvind Glömmi Som flere andre (og undertegnede) ofte har nevnt viser både Pedersen og Hanvold tydelige tegn på alvorlige personlighetsforstyrrelser; deres totale mangel på selvkritikk, empati og samvittighet, deres stormannsgalskap og selvforherligelse, blandet med pengegriskhet og total mangel på respekt for lover og regler, samtidig som de er svært dyktige til å finne ofre de kan dominere og manipulere gjør dem svært skadelige for sine omgivelser. Uten sitt falske skalkeskjul som «kristne» hadde både Pedersen og Hanvold høyst sannsynlig enten sittet fengslet eller vært lukket inne på institusjon. Friske mennesker oppfører seg ikke som Pedersen og Hanvold, det tragiske er at så mange lar seg lure av den falske «kristne» fasaden deres. At kristne menigheter og ledere og profilerte politikere også lar seg lure og omtaler Pedersen og Hanvold som «kristne» er helt uforståelig. Når begge disse falske «profetene» nå etterhvert blir avslørt vil forhåpentligvis vil flere og flere innse hvor feil de har tatt og ta avstand fra dem. De som nyter godt av millionene som blir fralurt gamle, syke og hjelpetrengende mennesker vil nok være de som forsvarer svindlerne mest høylydt og lengst. Både Pedersen og Hanvold har nok sørget for å kjøpe seg allierte.